• تفاهم نامه با ISC

  • کوه نوردی دانشجویان زند

  • مراسم تجلیل از تیم فوتسال پسران 

  • برگزاری دوچرخه سواری دانشجویان زند

  • زند میزبان هیات نظارت

  • کاتالوگ پتانسیل پژوهشی

  • تایید حکم ریاست دکتر حسینی از جانب وزارت علوم