• جشن خودجوش پرسنل دانشگاه زند به مناسبت عید سعید غدیر