• دانشجویان جدیدالورود حتما بخوانند

  • پیام تبریک رییس موسسه آموزش عالی زند شیراز به مناسبت موفقیت چشم گیر دانشجویان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد

  • جشن بزرگ دانشجویان جدیدالورود زند