• همکاری با هیات اسکواش

  • تفاهم نامه با ISC

  • تورهای مجازی دانشکده ها

  • برگزاری اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی

  • بازدید هیات نظارت از موسسه آموزش عالی زند

  • بازدید هیات نظارت از موسسه

  • مراسم اربعین ۹۹