• تورهای مجازی دانشکده ها

  • برگزاری اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی

  • بازدید هیات نظارت از موسسه آموزش عالی زند

  • بازدید هیات نظارت از موسسه

  • مراسم اربعین ۹۹

  • اولین نشست تخصصی شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی زند برگزار شد

  • امضا تفاهم نامه همکاری سازمان بسیج علمی پژوهشی و موسسه زند