• مراسم اربعین ۹۹

  • برگزاری دوره PCR در آزمایشگاه های موسسه

  • برگزاری مسابقات کشوری قرآن و عترت

  • توصیه های مهم به دانشجویان در روزهای امتحان

  • مقدمه ای بر زیست شناسی

  • امضا تفاهم نامه همکاری سازمان بسیج علمی پژوهشی و موسسه زند

  • زبان های انگلیسی

  • دوره جامع آموزش اینترنت اشیا