مدیریت فرهنگی-اجتماعی موسسه زند شیراز
تشکل، کانون های فرهنگی و اجتماعی، انجمن های علمی

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، همچنین بهره مندی از توانمندی و خلاقیت دانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری؛ انجمن های علمی دانشجویی و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی حوزه های مختلف دانش با حمایت مؤسسه  تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند. انتخابات انجمن ها هر ساله در اسفندماه برگزار می شود. پس از تشکیل شورای مرکزی انجمن علمی رسماً فعالیت خود را آغاز می کند. دانشجویان علاقه مند به همکاری با انجمن می توانند با مراجعه به سامانه آموزشی و انتخاب انجمن های من، عضو انجمن شده و به عنوان اعضای همکار با انجمن علمی همکاری نمایند.

لیست انجمن های علمی:

انجمن علمی مهندسی برق و پزشکی

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

انجمن علمی زبان

انجمن علمی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

انجمن علمی حقوق

انجمن علمی زیست

انجمن علمی ادبیات نمایشی

انجمن علمی مدیریت

انجمن علمی حسابداری

انجمن علمی مهندسی صنایع

انجمن علمی فناوری های همگرا

انجمن علمی علوم ورزشی

با توجه به حضور دانشجويانی علاقه مند به فعالیت در زمینه های مذهبی و فرهنگی، هنری و .. در مؤسسه، امور فرهنگی برای ساماندهی به اين شرایط و ايجاد فضایی پرنشاط برای دانشجويان، كمك به بُروز خلاقیّت‌ها و ورود به كارهای عملی و كسب تجربه‌های متفاوت، ايجاد کانون‌های فرهنگی – دانشجويی را در دستور كار خود قرار داد. انتخابات کانون ها هر ساله در شهریورماه برگزار می شود. پس از تشکیل شورای مرکزی، کانون رسماً فعالیت خود را آغاز می کند. دانشجویان علاقه مند به همکاری با کانون می توانند با مراجعه به سامانه آموزشی و انتخاب کانون های من، عضو کانون شده و به عنوان اعضای همکار با کانون همکاری نمایند.

لیست کانون های فعال:

هلال احمر

خبر و رسانه

موسیقی

عکس و فیلم

یکی از فعال ترین تشکل های مؤسسه بسیج دانشجویی می باشد که علاقه مندان می توانند جهت عضویت و همچنین فعالیت به دفتر بسیج دانشجویی واقع در دا دانشکده ادبیات و علوم انسانی مراجعه نمایند.