• کارآموزان حتما بخوانید+فرم

  • تولید کیت تشخیص کرونا با حمایت موسسه زند شیراز

  • اطلاعیه دروس عملی گروه مهندسی پزشکی

  • اطلاعیه دروس عملی گروه میکروبیولوژی و زیست مولکولی

  • پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

  • بخشنامه وزارت علوم در خصوص نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

  • کارشناسی پیوسته امور مدیریت مالی

  • روش‌های دریافت رمز دوم پویا از تمام بانک‌ها