اطلاعیه کمیسیون

راهنمای تصویری کمیسیون موارد خاص

نتایج کمیسیون هر بار پس از اعلام توسط دانشگاه شیراز، جهت اطلاع رسانی و درج در سایت، اطلاع داده خواهد شد.