کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم ورزشی

[vc_row][vc_column][vc_tta_tour][vc_tta_section title=”معرفی رشته” tab_id=”1557731729617-4521d4ee-1906aa58-c4b6e0df-e774″][vc_column_text]معرفی رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی

تربیت بدنی وعلوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی است که ازجهات مختلف با علوم پایه وعلوم تندرستی پیوندیافته و اثر و نقش آن در رابطه با توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیرقابل انکاراست و درنظام جمهوری اسلامی ایران ازجایگاه و منزلت ویژه ای برخوردارمی باشد. دامنه فعالیت و کارآرائی تربیت بدنی وعلوم ورزشی درامرآموزش وپرورش و بهداشت فردی و اجتماعی بسیاروسیع وگسترده است بطوری که تمام گروههای سنی را ازپیش ازتولدتا دوره سالخوردگی وکهولت دربرمی گیرد. علاوه براین تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک عامل پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد توجه بوده و ثابت شده است که ازپیشروی پاره ای ازبیماریها مانند امراض قند و نارسائی های قلبی- عروقی جلوگیری به عمل می آورد. باعنایت به این مهم و منظور تحقق بخشیدن به بند سه از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته ضروری است.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”فرصت های شغلی” tab_id=”1557731867823-bc82082f-a25eaa58-c4b6e0df-e774″][vc_column_text]زمینه‌های شغلی و بازار کار

۱-      تدریس دروس تخصصی تربیت بدنی دردوره کاردانی

۲-      تدریس درس تربیت بدنی و ورزش عمومی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

۳-      برنامه ریزی و مدیریت آموزشی درتربیت بدنی دانشگاهها و مراکزآموزش تربیت بدنی

۴-      تدریس دروس نظری وعملی اختصاصی ورزش دردوره های تربیت مربی ورزش

۵-      برنامه ریزی ومدیریت درتربیت بدنی سازمانهای ورزشی کشور ,نهادهای انقلابی و بخش خصوصی

۶-      انجام تحقیق درمسائل تربیت بدنی و ورزش درمراکزتحقیقی و دانشگاهها

۷-      تدریس درموسسات آموزش عالی برای تربیت متخصصان ومعلمان تربیت بدنی درسطح کارشناسی[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”مدیر گروه” tab_id=”1557731729662-2ff6c808-c22faa58-c4b6e0df-e774″][vc_column_text]آقای دکتر یونس محمد زاده[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”اساتید مشاوره و ساعات مشاوره” tab_id=”1557731813651-46e8e115-ad93aa58-c4b6e0df-e774″][vc_column_text]آقای دکتر یونس محمدزاده(یکشنبه۱۱-۱۳ )

 خانم دکتر زهرا مصلی نژاد(یکشنبه ۱۴-۱۵)

 خانم دکتر هماشیخانی (دوشنبه ۱۹:۱۵-۱۸:۱۵)[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”کارشناس رشته” tab_id=”1557731914671-67d9123a-d423aa58-c4b6e0df-e774″][vc_column_text]خانم مرجان باغ فلکی[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”چارت دروس” tab_id=”1557731843235-1bdb76f3-6164aa58-c4b6e0df-e774″][us_iconbox icon=”cloud_download” iconpos=”left” title=”دانلود چارت دروس کارشناسی پیوسته علوم ورزشی قبل ۹۷” link=”url:https%3A%2F%2Fzand.ac.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2F%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-97.xlsx|||”][/us_iconbox][us_iconbox icon=”cloud_download” iconpos=”left” title=”دانلود چارت دروس کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ۹۷ به بعد” link=”url:https%3A%2F%2Fzand.ac.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2F%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-97-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF.xlsx|||”][/us_iconbox][us_iconbox icon=”cloud_download” iconpos=”left” title=”دانلود چارت دروس کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی” link=”url:https%3A%2F%2Fzand.ac.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87.xlsx|||”][/us_iconbox][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”اطلاعیه ها” tab_id=”1557732361042-69257a60-037baa58-c4b6e0df-e774″][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]