کارشناسی ناپیوسته فناوری اطلاعات و ارتباطات

توسط منتشر شده در : تیر ۱۰, ۱۳۹۷دسته بندی: دانشکده فنی و مهندسی, کارشناسی ناپیوسته

آشنایی با رشته کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

مهندس ICT ، کارشناسی است که به منظور انجام کار در یکی از زمینه های شغلی ارتباطات و فناوری اطلاعات در قسمت های نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری، بهره برداری و مدیریت سیستمهای ارتباطی کشور و فناوری اطلاعات به آن دارای بینش، دانش و توانایی لازم در حد تجزیه-و تحلیل باشد و بتواند طرحها و پروژه های ICT را در ابعاد مختلف اجرا و هدایت نماید.

نقش و توانایی مهندسی ICT :

دوره کارشناسی ICT به منظور احراز توانایی های زیر برنامه ریزی شده است و فارغ التحصیلان این دوره مهارتها و آمادگی زیر را بدست خواهند آورد.

۱-) شناسایی ارتباطات و فناوری اطلاعات و آمادگی کار در بخش های مختلف

ICT کشور در سطح کارشناسی و ارتقاء دانش فنی در محیط کار.

۲-) نصب، آزمایش و راه اندازی سیستمهای ICT کشور.

۳-) نگهداری صحیح و بهره برداری از سیستمهای مختلف منصوبه در شبکه های ICT .

۴-) برآورد تجهیزات و ابزار لازم در اجرای پروژه های ICT .

۵-) اجرای دستورات اداری، نظارت و هدایت پروژه های ICT .

۶-) تنظیم و اجرای برنامه های دوره ای سیستمهای ICT کشور و صدور دستورالعملهای فنی مورد نیاز.

۷-) سرپرستی کاردانهای IT و ICT در زمینه های مختلف و تنظیم برنامه آموزش دوره ای برای ارتقاء دانش فنی آنان در محیط کار.

۸-) تجزیه و تحلیل مشکلات فنی کار و تنظیم گزارشات فنی ادواری و ارزیابی کمی و کیفی امکانات شبکه های ICT ایران

۹-) آمادگی تحقق و ارائه تکنیکهای جدید در زمینه استفاده جامع تر از امکانات ICT موجود و اعمال روشهای بهینه در زمینه های تخصصی مربوطه.

۱۰-) مطالعه و تحقیق در سیستمهای نوین ICT مورد استفاده در ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعمال استانداردهای جدید در زمینه های تخصصی.

۱۱-) ارائه پیشنهادات برای بکارگیری فناوریهای جدید ICT در کشور با ارائه طرحهای نو برای روشهای مناسب توسعه و یا تطبیق فناوری ICT .

۱۲-) مستند کردن تجارب کاری تجزیه و تحلیل و بکارگیری آنها در بهره برداری از امکانات ICT موجود کشور.

۱۳-) آشنایی با کاربردهای فناوری اطلاعات و نحوه بکار گیری آنها.

مشاغل قابل احراز:

-کارشناس نصب و راه اندازی و نگهداری سیستمهای سوئیچ(گرایش سوئیچ)

-کارشناس سیستمهای انتقال(گرایش انتقال)

– کارشناس شبکه های فیبر نوری(گرایش مخابرات نوری)

– کارشناس شبکه های رادیوئی مخابرات سیار(گرایش مخابرات سیار)

– کارشناس تجهیزات آنتن و مایکروویو(گرایش موج)

– تحلیل گر ترافیک و سیگنالینگ شبکه های مخابراتی(گرایش ترافیک و سیگنالینگ)

– کارشناس مراکز ISP (گرایش دیتا)

– کارشناس Server شبکه(گرایش سیستمهای تحت شبکه)

– کارشناس امنیت شبکه(گراش دیتا)

-کارشناس سیستمهای اطلاعاتی (گرایش مدیریت (ICT )

-کارشناس تولید و ناظر بر تولید محتوای الکترونیکی(گذرایش کاربردهای ICT)