کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

توسط منتشر شده در : تیر ۱۱, ۱۳۹۷دسته بندی: دانشکده حسابداری و مدیریت, کارشناسی ارشد
[vc_row][vc_column][vc_tta_tour][vc_tta_section title=”معرفی رشته” tab_id=”1557731729617-4521d4ee-1906aa58-c4b60ee0-a22a08a1-81b7ff10-c3cf”][vc_column_text]معرفی رشته کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

دوره کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت به منظور آموزش تخصصی حسابداری با تاکید بر بکارگیری رویکردهای استراتژیک و تجزیه و تحلیل های منطقی در تصمیم گیری های مالی تدوین گردیده است.

هدف رشته کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، تربیت مدیران توانمند در حوزه های مختلف از جمله مدیران عامل، مالی، صنعتی، مشاوران مالی است.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”فرصت های شغلی” tab_id=”1557731867823-bc82082f-a25eaa58-c4b60ee0-a22a08a1-81b7ff10-c3cf”][vc_column_text]فرصت های شغلی و بازارکار کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

مشاغل زیر به طور مستقیم با رشته کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت ارتباط دارند و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این مشاغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :

حسابدار    حسابرس    مدیر مالی    کارشناس امور مالیاتی    کارمند بانک    رییس بانک   کارشناس گمرک    استاد دانشگاه   پـژوهـــشــگـر   کارشناس پشتیبانی نرم افزار[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”محل تشکیل کلاس ها” tab_id=”1563683429400-62d0b8ee-85aa08a1-81b7ff10-c3cf”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”مدیر گروه” tab_id=”1557731729662-2ff6c808-c22faa58-c4b60ee0-a22a08a1-81b7ff10-c3cf”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”اساتید مشاوره و ساعات مشاوره” tab_id=”1557731813651-46e8e115-ad93aa58-c4b60ee0-a22a08a1-81b7ff10-c3cf”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”کارشناس رشته” tab_id=”1557731914671-67d9123a-d423aa58-c4b60ee0-a22a08a1-81b7ff10-c3cf”][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”چارت دروس” tab_id=”1557731843235-1bdb76f3-6164aa58-c4b60ee0-a22a08a1-81b7ff10-c3cf”][us_iconbox icon=”cloud_download” iconpos=”left” title=”لینک دانلود” link=”url:http%3A%2F%2Fzand.ac.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AA.pdf|||”]چارت دروس[/us_iconbox][us_iconbox icon=”cloud_download” iconpos=”left” title=”لینک دانلود چارت دروس ورودی ۹۸ به بعد” link=”url:https%3A%2F%2Fzand.ac.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2F%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-1398.xlsx|||”]چارت دروس[/us_iconbox][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”اطلاعیه ها” tab_id=”1557732361042-69257a60-037baa58-c4b60ee0-a22a08a1-81b7ff10-c3cf”][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]