کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]رشته  آموزش زبان انگلیسی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tour][vc_tta_section title=”معرفی رشته” tab_id=”1557731729617-4521d4ee-1906aa58-c4b6ee26-98fa”][vc_column_text]در این گرایش، شیوه تدریس و آموزش زبان انگلیسی برای رده های مختلف سنی، به دانشجویان تدریس می شود. تدریس زبان خارجی به کسانی که زبان مادری آنها انگلیسی نیست، ظرافت هایی نیاز دارد که در دوره کارشناسی زبان انگلیسی، به دانشجویان آموخته می شود تا در فرآیند تدریس، روش های اثربخش و خلاقی را دنبال کنند.

شرایط بازار کار دانش آموختگان این گرایش از گرایش سوم بهتر است. اما تفاوت عمده ای با وضعیت کار گرایش مترجمی ندارد. چرا که درخواست برای مدرس و مترجم همیشه در مکان های مختلف وجود دارد.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”فرصت های شغلی” tab_id=”1557731867823-bc82082f-a25eaa58-c4b6ee26-98fa”][vc_column_text]
  • فعالیت در مراکز آموزش دولتی وخصوصی به عنوان مترجم،
  • فعالیت در وزارت خارجه، ترجمه آثار خارجی به کمک موسسات دولتی و خصوصی،
  • در مراکز دولتی و خصوصی به عنوان مترجم و رابط این موسسات باموسسه های خارجی،
  • فعالیت درفضای مجازی و کسب و کار اینترنتی
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”مدیر گروه” tab_id=”1557731729662-2ff6c808-c22faa58-c4b6ee26-98fa”][vc_column_text]خانم دکتر شیوا صدیقی[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”اساتید مشاوره و ساعات مشاوره” tab_id=”1557731813651-46e8e115-ad93aa58-c4b6ee26-98fa”][vc_column_text]خانم دکتر مریم شریف(پنج شنبه ۱۱:۳۰-۹:۳۰)

آقای فرشید زارع(شنبه وچهارشنبه۱۵:۴۵-۱۶:۴۵)

خانم دکترشیوا صدیقی(شنبه۱۱:۴۵-۱۲:۴۵)

اقای دکتر مهدی مرتهن( دوشنبه۱۳-۱۵)[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”کارشناس رشته” tab_id=”1557731914671-67d9123a-d423aa58-c4b6ee26-98fa”][vc_column_text]خانم مرجان باغ فلکی[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”چارت دروس” tab_id=”1557731843235-1bdb76f3-6164aa58-c4b6ee26-98fa”][us_iconbox icon=”cloud_download” iconpos=”left” title=”دانلود چارت دروس کاردانی ناپیوسته” link=”url:http%3A%2F%2Fzand.ac.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586.pdf|||”][/us_iconbox][us_iconbox icon=”cloud_download” iconpos=”left” title=”دانلود چارت دروس کارشناسی ناپیوسته” link=”url:http%3A%2F%2Fzand.ac.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586.pdf|||”][/us_iconbox][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”اطلاعیه ها” tab_id=”1557732361042-69257a60-037baa58-c4b6ee26-98fa”][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]