پیام تبریک ریاست موسسه در آستانه سال نو

توسط منتشر شده در : اسفند ۲۹, ۱۳۹۷دسته بندی: اخبار

دکتر مهدی مخبری رییس موسسه آموزش عالی زند در آستانه سال نو در پیامی عید باستانی نوروز را تبریک گفتند.

زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

اینک، دوباره در گردش ایّام به ایستگاه بهار رسیدیم تا پس از سکون خزان و سکوت زمستان به هیاهوی بهار بپیوندیم؛ بهار زنده است چون ما زنده ایم؛ شادان و شاداب واستوار! طبیعت بنا به فطرت الهی خویش با چرخش روزگاران دگرگون میشود؛ رنگ عوض میکند، خسته میشود، به خاموشی می گراید و دوباره با همه شکوهش از ژرفای افق سر بر می آورد؛ امّا این مائیم که با ارده و تدبیر، شاداب تر از بهار و پرامیدتر از فروردین، پیمودن راه آرمانی خویش را با پشتگرمی حمایت حضرت افریدگار می آغازیم.
سالی که گذشت، دانشگاه زند، با توکل بر پروردگار بزرگ و با اندیشه ژرف و خردورزانه همه دلبستگان، مسیر پیش نوشته کامروایانه خویش را آنچنان پیمود که پرچم پیروزی اش را در بسیاری از آوردگاههای دانشی، پژوهشی، ورزشی، کارآفرینی، فرهنگی، توسعه و نوآوری بالاتر از همگان برافراشت و اگر چه به حکمت کردگار یا به تقدیر روزگار، نگاه ناپاک رقیبان و یا تقریر نادرست رفیقان گاه اندکی به بیراهی رهنمون شد، امّا با تلاش دلسوزان و شکیبائی دلدادگان خللی در کامرانی سترگ زند بوجود نیامد و راه پر فروغ خود را شادمانه پیمود.
اکنون، در این آغاز شکوهمند بهار، آرمان بلند خویش را دو باره مرور می کنیم؛ برای رسیدن به ستیغ بلند پیروزی و بهروزی، خویش را مهیا می سازیم و به یاری حضرت خداوندی به پیشرفت خواهیم رسید.
اینجانب فرارسیدن بهار، فصل شکوفایی و شادی و ایّام فرخنده نوروز را به همه دانشجویان، استادان، همکاران گرامی و همه خانواده دانشگاهی زند تبریک می گویم و سالی سرشار از سلامتی و سربلندی را برای همه شما آرزومندم.

مهدی مخبری / رییس موسسه آموزش عالی زند شیراز