معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه زند شیراز

قابل توجه دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه 

  پیرو بخشنامه جدید سازمان نظام وظیفه،دانشجویان پسر مشمول،در صورت انصراف از تحصیل ،امکان ادامه تحصیل مجدد در همان رشته تحصیلی را نخواهند داشت.به طور مثال،دانشجویی که در مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی مشغول به تحصیل است،در صورت انصراف و تصمیم به ثبت نام در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد،نظام وظیفه نسبت به صدور معافیت تحصیلی اقدام نخواهد کرد.لذا دانشجو امکان ادامه تحصیل ندارد.
توجه : این محدودیت صرفا برای دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه بوده و سایر دانشجویان را شامل نمی شود.