لیست کامل تلفن های داخلی موسسه آموزش عالی زند شیراز

جهت برقراری ارتباط با موسسه آموزش عالی زند شیراز با شماره گیری ۰۷۱۳۶۱۰۶ تماس گرفته و کد داخلی مربوطه را وارد نمایید و منتظر تماس اپراتور بمانید.

سمت شماره تلفن داخلی
ریاست موسسه ۱۰۱
مسئول دفتر حوزه ریاست ۱۰۱
دبیرخانه موسسه زند ۱۰۲
فکس ۱۱۲
فکس مستقیم ۳۶۳۲۱۰۴۴
مدیر روابط عمومی ۱۴۵
کارشناس روابط عمومی ۱۴۴
مدیر نظارت و ارزیابی ۱۰۸
کارشناس نظارت و ارزیابی ۱۷۴
کارشناس نظارت و ارزیابی ۱۶۶
مدیر حراست ۱۳۱
مسئول دفتر ۱۰۴
کارشناس حراست ۱۳۶
خط مستقیم حراست ۳۶۳۲۱۰۴۹
فکس مستقیم حراست ۳۶۳۲۱۰۴۹
سمت تلفن داخلی
معاون آموزشی ۱۱۰
مدیر برنامه ریزی آموزشی ۱۱۶
سرپرست فارغ التحصیلی ۱۰۹
کارشناس نظام وظیفه ۱۱۹
کارشناس بایگانی ۱۱۷
کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۲۳
کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۲۴
کارشناس دانشکده مدیریت و حسابداری ۳۰۲
کارشناس دانشکده فنی و مهندسی ۲۰۲
کارشناس کارورزی و اشتغال ۱۰۹
کارشناس برنامه ریزی آموزشی ۱۵۷
مدیر تحصیلات تکمیلی ۱۲۰
کارشناس تحصیلات تکمیلی ۱۲۰
کارشناس تحصیلات تکمیلی ۱۳۴
مدیر آموزش مجازی ۱۲۰
کارشناس آموزش مجازی ۱۶۱
کارشناس آموزش مجازی ۱۳۰
سمت شماره تلفن داخلی
مدیر اداری ۱۱۵
کارشناس اداری ۱۴۸
کارشناس پشتیبانی ۱۳۵
مدیر مالی ۱۰۳
کارشناس مالی ۱۱۳
مدیر انفورماتیک ۱۶۴
کارشناس انفورماتیک ۱۱۸
مدیر اتوماسیون ۱۲۲
سمت شماره تلفن داخلی
معاون پژوهشی ۱۶۹
سرپرست واحد پژوهش ۱۵۰
کارشناس پژوهش ۱۵۰
سرپرست کتابخانه ۲۰۳
سمت شماره تلفن داخلی
معاون فرهنگی و دانشجویی ۱۰۸
مدیر دانشجویی ۱۵۱
کارشناس دانشجویی ۱۴۷
مدیر فرهنگی
کارشناس فرهنگی ۱۶۵
کارشناس فرهنگی ۱۶۵
واحد پذیرش و ثبت نام موسسه آموزش عالی زند شیراز

جهت تماس با واحد پذیرش و ثبت نام با شماره تلفن ۰۷۱۳۶۱۰۶ تماس گرفته و سپس شماره داخلی ۱۳۳ را شماره گیری فرمایید.