لیست کامل تلفن های داخلی موسسه آموزش عالی زند شیراز

جهت برقراری ارتباط با موسسه آموزش عالی زند شیراز با شماره گیری ۰۷۱۳۶۱۰۶ تماس گرفته و کد داخلی مربوطه را وارد نمایید و منتظر تماس اپراتور بمانید.

نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی
دکتر ابراهیم حسینی ریاست موسسه ۱۰۱
خانم صفائیان کارشناس حوزه ریاست ۱۰۱
دبیرخانه موسسه خانم حیدری نژاد ۱۰۲
فکس ۱۱۲
فکس مستقیم ۳۶۳۲۱۰۴۴
مدیر روابط عمومی ۱۴۵
آقای سوداگر کارشناس روابط عمومی ۱۴۴
خانم دکتر فریدونی مدیر نظارت و ارزیابی ۱۰۸
خانم میرحسینی کارشناس نظارت و ارزیابی ۱۷۴
خانم حسن پور کارشناس نظارت و ارزیابی ۱۶۶
آقای معماری مدیر حراست ۱۳۱
خانم رشیدی مسئول دفتر ۱۰۴
آقای انصاری کارشناس حراست ۱۳۶
خط مستقیم حراست ۳۶۳۲۱۰۴۹
فکس مستقیم حراست ۳۶۳۲۱۰۴۹
نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
خانم دکتر نکومند معاون آموزشی ۱۱۰
آقای مهندس جم نژاد مدیر برنامه ریزی آموزشی ۱۱۶
خانم شیرازی سرپرست فارغ التحصیلی ۱۰۹
آقای باستانی کارشناس نظام وظیفه ۱۱۹
آقایان باقری نژاد و فتوحی کارشناس بایگانی ۱۱۷
خانم گلستانه کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۲۳
خانم حیدری کارشناس دانشکده علوم انسانی ۱۲۴
خانم کشاورز کارشناس دانشکده مدیریت و حسابداری ۳۰۲
خانم باغ فلکی کارشناس دانشکده فنی و مهندسی ۲۰۲
خانم رجبی کارشناس کارورزی و اشتغال ۱۰۹
خانم ها کیانی و دبیری کارشناس برنامه ریزی آموزشی ۱۵۷
آقای دکتر بشکاری مدیر تحصیلات تکمیلی ۱۲۰
خانم محمدزاده کارشناس تحصیلات تکمیلی ۱۲۰
خانم هاشمی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۱۳۴
آقای دکتر بشکاری مدیر آموزش مجازی ۱۲۰
آقای شفی خانی کارشناس آموزش مجازی ۱۶۱
خانم تابع بردبار کارشناس آموزش مجازی ۱۳۰
نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی
آقای فرامرزی مدیر اداری ۱۱۵
آقایان انصاری و محمدی کارشناس اداری ۱۴۸
آقای کاوه کارشناس پشتیبانی ۱۳۵
خانم موسوی مدیر مالی ۱۰۳
خانم ها محمدی و سرپوش کارشناس مالی ۱۱۳
آقای قوی مدیر انفورماتیک ۱۶۴
آقای صدیقی کارشناس انفورماتیک ۱۱۸
خانم نظری مدیر اتوماسیون ۱۲۲
نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی
خانم دکتر صدیقی معاون پژوهشی ۱۶۹
خانم رحیمی سرپرست واحد پژوهش ۱۵۰
خانم ایمانلو کارشناس پژوهش ۱۵۰
خانم زارع سرپرست کتابخانه ۲۰۳
نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی
خانم دکتر فریدونی معاون فرهنگی و دانشجویی ۱۰۸
خانم صادقی مدیر دانشجویی ۱۵۱
آقای نامور کارشناس دانشجویی ۱۴۷
مدیر فرهنگی
خانم فتوحی کارشناس فرهنگی ۱۶۵
آقای اکبری کارشناس فرهنگی ۱۶۵
واحد پذیرش و ثبت نام موسسه آموزش عالی زند شیراز

جهت تماس با واحد پذیرش و ثبت نام با شماره تلفن ۰۷۱۳۶۱۰۶ تماس گرفته و سپس شماره داخلی ۱۳۳ را شماره گیری فرمایید.