شروع ثبت نام کاردانی به کارشناسی از 3 تیرماه(کارشناسی ناپیوسته)

By Published On: June 17, 2024Categories: اخبار

شروع ثبت نام کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته)

مترجمی زبان انگلیسی
مهندسی اجرایی عمران
مدیریت صنعتی
حسابداری
علوم ورزشی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار 

جهت ثبت نام به واحد پذیرش دانشجو مراجعه فرمایید.تماس با شماره  36106_071 داخلی 133 و 09054092284