دوره های هماهنگ با اداره کار HSE

توسط منتشر شده در : تیر ۳۱, ۱۳۹۷دسته بندی: اخبار

لیست دوره های پیشنهادی اداره کار

  • دوره دو روزه آشنایی با بازرسی سازمان تأمین اجتماعی از دفاتر قانونی
  • دوره یک روزه آیین دادرسی و دفاع در مراجع حل اختلاف
  • دوره دو روزه آشنایی با قانون کار
  • دوره دو روزه آشنایی با قانون تأمین اجتماعی برای کارفرمایان
  • دوره یک‌روزه آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم و معافیت‌های آن
  • دوره یک‌روزه آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های آن

دروس قابل ارائه در دوره مهندسی ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS) در چهار دسته تقسیم بندی می گردد:

  1. حوزه سلامت Health، طول دوره ۶۹ ساعت
  2. حوزه ایمنی safety، طول دوره ۷۹ ساعت
  3. حوزه محیط زیست Environment، طول دوره ۲۸ ساعت
  4. حوزه مدیریت Management، طول دوره ۲۰ ساعت

تجمیع و خلاصه دروس برای ارائه

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید