راهیابی دانشجویان زند به سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت