بزرگترین کارگاه علوم رفتاری و مشاوره ای جنوب کشور در شیراز برگزار شد

توسط منتشر شده در : آبان ۲۶, ۱۳۹۷دسته بندی: اخبار

دومین سلسله کارگاه های علوم رفتاری به همت انجمن علمی گروه روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره در  موسسه آموزش عالی زند شیراز برگزار شد

این کارگاه ها در جهت توانمندی تخصصی و ارتقاء مهارتهای زندگی دانشجویان رشته های علوم انسانی، رفتاری و مدیریتی در انجام پژوهش های ترکیبی با بیش از ۱۵۰ شرکت کننده در ۹ کارگاه مختلف برگزارشد که با استقبال بی نظیری دانشجویان مواجه گردید

از مدرسین این سلسه کارگاه  ها میتوان به خانم دکتر فائزه فریدونی،  آقای دکتر بنی هاشمیان، خانم دکتر راه پیما، آقای دکتر نوشین، آقای دکتر صداقت، آقای دکتر حسینی، آقای دکتر سپهی، خانم دکتر صداقت و خانم ذولفقاری برشمرد.

گفتنی است موسسه آموزش عالی زند شیراز  دز راستای توانمندسازی نیروی انسانی دوره های مختلفی رابصورت منظم ومدون برگزار می نماید.