امضا تفاهم نامه همکاری سازمان بسیج علمی پژوهشی و موسسه زند

توسط منتشر شده در : دی ۲۲, ۱۳۹۷دسته بندی: اخبار

دکتر مهدی مخبری رییس موسسه آموزش عالی زند شیراز در حاشیه آیین امضا تفاهم نامه همکاری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری و موسسه زند گفت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ” شتاب بخشیدن به جریان تحقیقات و نوآوری، عدم انحصار طلبی در تحقیقات و نوآوری، جذب ذهن برتر و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، استادان، دانشجویان، نخبگان و نوآوران” به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری های متقابل علمی و پژوهشی و در راستای تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباوری ملی و حمایت از اجتماعات نخبگان و شرکت های دانش بنیان استان این تفاهم نامه امضا شده است.

وی افزود: همکاری در شناسایی، جذب و حمایت از گروه های نخبگان و همچنین تقویت و توسعه همکاری و فعالیت های علمی پژوهشی و توانمند سازی استعداد های برتر از مهمترین اهداف این تفاهم نامه می باشد.

دکتر مخبری خاطر نشان کرد: در این تفاهم نامه تلاش شده است بستر مسیر توسعه و تولید علم و فناوری برای علاقه مندان مهیا و دانشجویان و اساتید بسیجی بتوانند از امکانات موجود بیشترین بهره برداری را نمایند.

گفتنی است این تفاهم نامه بمدت ۳ سال فی ما بین موسسه آموزش عالی زند شیراز و سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس منعقد شده است.