اطلاعیه دروس عملی گروه میکروبیولوژی و زیست مولکولی

توسط منتشر شده در : مرداد ۲۲, ۱۳۹۹دسته بندی: اخبار

قابل توجه دانشجویان گروه میکروبیولوژی و زیست مولکولی

بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ دانشجویانی که دروس عملی را در نیمسال دوم ۹۸-۹۹ (ترم بهمن) اخذ نموده اما کلاس های آن ها با توجه به تعطیلی مراکز آموزشی، تشکیل نشده است، می توانند از تاریخ ۲۵/۰۵/۹۹ لغایت ۱۴/۰۶/۹۹ در سایت lms.fczand.com در کلاس های مجازی شرکت کنند.

ردیف شماره درس عنوان درس واحد گروه اساتید تعداد دانشجو
۱ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۱ فاطمه رئوف ۲۰
۲ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۲ فاطمه رئوف ۱۸
۳ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۳ فاطمه رئوف ۱۹
۴ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۴ فاطمه رئوف ۱۷
۵ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۵ فاطمه رئوف ۱۷
۶ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۶ فاطمه رئوف ۱۸
۷ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۷ فاطمه رئوف ۱۷
۸ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۸ فاطمه رئوف ۳
۹ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۹ فاطمه رئوف ۱۵
۱۰ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۱۰ فاطمه رئوف ۸
۱۱ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۱۱ فاطمه رئوف ۷
۱۲ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۱۲ فاطمه رئوف ۱۲
۱۳ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۱۳ فاطمه رئوف ۷
۱۴ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۱۴ فاطمه رئوف ۱۵
۱۵ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۱۵ فاطمه رئوف ۱۱
۱۶ ۱۱۰۹۳۴۵۰۳ آز شیمی آلی۱ ۱ ۱۶ فاطمه رئوف ۵
۱۷ ۱۱۰۹۳۴۵۱۴ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ ۱ ۱ مینا حسینی ۱۷
۱۸ ۱۱۰۹۳۴۵۱۴ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ ۱ ۲ مینا حسینی ۲۰
۱۹ ۱۱۰۹۳۴۵۱۴ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ ۱ ۳ مینا حسینی ۱۵
۲۰ ۱۱۰۹۳۴۵۱۴ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ ۱ ۴ مینا حسینی ۲۱
۲۱ ۱۱۰۹۳۴۵۱۴ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ ۱ ۵ مینا حسینی ۲۰
۲۲ ۱۱۰۹۳۴۵۱۴ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ ۱ ۶ مینا حسینی ۸
۲۳ ۱۱۰۹۳۴۵۱۴ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ ۱ ۷ مینا حسینی ۱۷
۲۴ ۱۱۰۹۳۴۵۱۴ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ ۱ ۸ مینا حسینی ۱۴