اطلاعیه دروس عملی گروه مهندسی پزشکی

توسط منتشر شده در : مرداد ۲۲, ۱۳۹۹دسته بندی: اخبار

قابل توجه دانشجویان گروه مهندسی پزشکی

بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ دانشجویانی که دروس عملی را در نیمسال دوم ۹۸-۹۹ (ترم بهمن) اخذ نموده اما کلاس های آن ها با توجه به تعطیلی مراکز آموزشی، تشکیل نشده است، می توانند از تاریخ ۲۵/۰۵/۹۹ لغایت ۱۴/۰۶/۹۹ در سایت lms.fczand.com در کلاس های مجازی شرکت کنند.

 

شماره درس عنوان درس واحد گروه اساتید تعداد دانشجو
۱۰۰۴۳۲۰۲۱ آز فیزیولوژی(پزشکی) ۱ ۱ شهرام بذرافشان ۱۷
۱۰۰۴۳۲۰۲۱ آز فیزیولوژی(پزشکی) ۱ ۲ شهرام بذرافشان ۱۲
۱۰۰۴۳۲۰۲۱ آز فیزیولوژی(پزشکی) ۱ ۳ شهرام بذرافشان ۱۳
۱۰۰۴۳۲۰۲۱ آز فیزیولوژی(پزشکی) ۱ ۴ شهرام بذرافشان ۱۳
۱۰۰۴۳۲۰۲۱ آز فیزیولوژی(پزشکی) ۱ ۵ شهرام بذرافشان ۹
۱۰۰۴۳۲۰۲۱ آز فیزیولوژی(پزشکی) ۱ ۶ شهرام بذرافشان ۱۴
۱۰۰۴۳۲۰۲۱ آز فیزیولوژی(پزشکی) ۱ ۷ شهرام بذرافشان ۱۲
۱۰۰۴۳۲۰۲۱ آز فیزیولوژی(پزشکی) ۱ ۸ شهرام بذرافشان ۱۲