• ششمین نشست دانشجویی

  • سمینار ورزش و دیابت

  • ششمین نشست صمیمانه دانشجویی

  • پايان جام فوتسال زند

  • گرامیداشت روز پژوهش و فناوری

  • چهارمین نشست دانشجویی

  • کارگاه لازاروس

  • آیین تقدیر از پژوهشگران برتر استان