• همکاری با هیات اسکواش

  • اختتامیه جشنواره ملی نمایش نامه نویسی زند شیراز

  • راهنمای آموزشی ورودی های ۱۴۰۰

  • برگزاری همایش نمایشنامه نویسی در شیراز

  • قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد