• جشن باشکوه دانش آموختگان موسسه آموزش عالی زند برگزار شد