• اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰

  • پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

  • پیام رئیس موسسه در خصوص پایان امتحانات

  • بخشنامه امتحان های پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰