• رونمایی از تولیدات محتوای آموزش مجازی دانشگاه زند با حضور استاندار فارس