مدیریت فرهنگی-اجتماعی موسسه زند شیراز
دوره ها و جشنواره های ملی

اولین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی به میزبانی مؤسسه آموزش عالی زند شیراز با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری شیراز ویژه علاقه مندان و هنرمندان کل کشور برگزار گردید.

همچنین دور های ملی معرفت شناسی با همکاری اراده کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشارکت دفتر نهاد رهبری استان فارس اسفندماه ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۰، ویژه اساتید کل کشور برگزار گردید.