راهنمای بررسی فعالیت دانشجویان کلاس در سامانه مجازی

1. ابتدا وارد لینک Lms.zand.ac.ir شوید.بررویگزینهloginکلیک نمایید. 2. درقسمت نام کاربری کد استادی که با t…

راهنمای بارگذاری فایلهای با حجم بالا

مراحل انجام بارگذاری فایل های با حجم بالا وارد لینک زیر شوید. دقت بفرمایید لینک را…

آموزش استفاده از سامانه مجازی

آموزش استفاده از سامانه مجازی ۱- در ابتدا از سایت  https://zand.ac.ir/majaziنرم افزار  adobe connect add inرا…

آموزش سناریو شماره ۱ اساتید
مراحل انجام کار (سناریو اول)   از سایت https://zand.ac.ir/majaziنرم افزار Bandicam-Portableرا دانلود نمایید و فایل Bandicam_Portableپس...