نحوه مشاهده فیلم های آموزشی (آفلاین)
1- در ابتدا وارد سایتlms.fczand.comشوید. 2-نیمسال دوم۹۸را انتخاب نمایید. 3- از لیست نمایش داده شده درس...