نویسنده:مدیر سایت

راهنمای بررسی فعالیت دانشجویان کلاس در سامانه مجازی

راهنمای استفاده از سامانه آموزشی

1. ابتدا وارد لینک Lms.zand.ac.ir شوید.بررویگزینهloginکلیک نمایید. 2. درقسمت نام کاربری کد استادی که با t…

راهنمای بارگذاری فایلهای با حجم بالا

راهنمای استفاده از سامانه آموزشی

مراحل انجام بارگذاری فایل های با حجم بالا وارد لینک زیر شوید. دقت بفرمایید لینک را…

آموزش استفاده از سامانه مجازی

راهنمای استفاده از سامانه آموزشی

آموزش استفاده از سامانه مجازی ۱- در ابتدا از سایت  https://zand.ac.ir/majaziنرم افزار  adobe connect add inرا…

آموزش سناریو شماره ۱ اساتید

راهنمای سامانه ویژه اساتید مراحل انجام کار (سناریو اول)   از سایت https://zand.ac.ir/majaziنرم افزار Bandicam-Portableرا دانلود نمایید و فایل Bandicam_Portableپس...

نحوه مشاهده فیلم های آموزشی (آفلاین)

سامانه آموزش مجازی زند 1- در ابتدا وارد سایتlms.fczand.comشوید. 2-نیمسال دوم۹۸را انتخاب نمایید. 3- از لیست نمایش داده شده درس...