مراحل انجام کار (سناریو اول)

 

  • از سایت https://zand.ac.ir/majaziنرم افزار Bandicam-Portableرا دانلود نمایید و فایل Bandicam_Portableپس از Extractکردن آن را اجرا نمایید.
  • در صورتی که در این آدرس فایل مربوطه مشکل داشت از آدرس http://cdn.fczand.com/upload/Bandicam.zipفایل را دانلود نمایید

  • 2- گزینه Full screenرا انتخاب نمایید.

3- بر روی گزینه Add microphoneکلیلک کرده و میکروفن خود را انتخاب نمایید.

4-  بر روی دکمه رکورد جهت رکورد از صفحه نمایش کلیک کنید.

5- سپس شروع به تدریس نمایید.

6- بعد از پایان درس بر روی گزینه Stop Recordingدر نرم افزار کلیک کنید.

7- مطابق شکل زیر و کادر مشخص شده به محیطoutput نرم افزار اسکرین رکورد Bandicam_Portableبروید(معمولاً فایل های رکورد شده درDesktop ذخیره می­گردد)

جهت بارگزاری (Upload) فایل­های کمتراز 120 مگابایت

 

1-  بعد از مشاهده فایل رکورد شده وارد سایتlms.fczand.comشوید و بر روی دکمهlogin در بالای صفحه کلیک نمایید.

2-نام کاربری و رمز عبور را وارد نمایید.

  • نام کاربری شما همان نام کاربری درsessمی باشد و پسورد شما کد ملی است و بروی دکمه Loginکلیک کنید تا وارد محیط کلاس شوید.

3- بر روی لگو زند کلیک نمایید.

4- ترم دوم۹۸را انتخاب نمایید.

5- نام درسمربوطه را از لیست زیر پیدا نمایید و یا در کادر مشخص شده آن را جستجو کنید و بر روی آن کلیک نمایید تا وارد درس مربوطه شوید.

6- بر روی گزینه Turn editing onکلیک کنید.

7- سپس Add an activity or resourceرا انتخاب کنید.

8- از کادر باز شده گزینه Fileرا انتخاب نموده و بر روی دکمه Addکلیک نمایید.

9- نامی برای فایل خود انتخاب کرده و در قسمت Select filesخروجی فایل اسکرین رکوردر در مرحله 7 با استفاده از کشیدن و انداختن (Drag and Drop) در این قسمت قرار دهید تا فایل بارگزاری گردد و در نهایت بر روی دکمه Save and return to courseکلیک نمایید.

جهت بارگزاری (Upload) فایل­های بیشتراز 120 مگابایت

1- به سایت http://cdn.fczand.com/upload/upload.htmlوارد شوید.

2- بر روی دکمه Click here to upload your fileکلیک نمایید و فایل مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  • دقت فرمایید نام فایلشما باید بصورت اسم استاد-اسم درس-شماره جلسه باشد برای مثال:

Ali Ahmadi-Mabani-Jalase 02.mp4

3- نام آدرس انتخاب شده را کپی نمایید.

4- بعد از مشاهده فایل رکورد شده وارد سایتlms.fczand.comشوید و بر روی دکمهlogin در بالای صفحه کلیک نمایید.

2-نام کاربری و رمز عبور را وارد نمایید.

  • نام کاربری شما همان نام کاربری درsessمی باشد و پسورد شما کد ملی است و بروی دکمه Loginکلیک کنید تا وارد محیط کلاس شوید.

3- بر روی لگو زند کلیک نمایید.

4- ترم دوم۹۸را انتخاب نمایید.

5- نام درسمربوطه را از لیست زیر پیدا نمایید و یا در کادر مشخص شده آن را جستجو کنید و بر روی آن کلیک نمایید تا وارد درس مربوطه شوید.

6- بر روی گزینه Turn editing onکلیک کنید.

7- سپس Add an activity or resourceرا انتخاب کنید.

8- از کادر باز شده گزینه URLرا انتخاب نموده و بر روی دکمه Addکلیک نمایید.

9- در قسمت Nameنام فایل را خود را وارد نمایید و در قسمت External URLآدرس کپی شده در مرحله 3 (http://cdn.fczand.com/majazi/bandicam 2020-02-28 22-19-30-667.mp4) را وارد نمایید  و بر روی دکمه save and return to courseکلیک نمایید.