راه اندازی شبکه دوستدار کودک شیراز در دانشگاه زند

توسط منتشر شده در : مهر ۱۷, ۱۳۹۷دسته بندی: اخبار

شبکه دوستدار کودک شیراز برای اولین بار روز پنجشنبه ۱۲ مهر اولین جلسه ی خود را موسسه آموزش عالی زند شیراز تشکیل داد.

این جلسه که ۳۰ نفر از فعالان حوزه ی کودک در آن شرکت کردند به بیان تجربه و دغدغه های مربوط به کودکان گذشت.

نمایندگان موسسه پژوهشی کودکان دنیا از شهر تهران به بیان فعالیت ها و هدف های شبکه در شهرهای دیگر پرداختند.در ادامه شرکت کنندگان نیاز ها و نگرانی های موجود در زمینه های فعالیت را بیان کردند:

۱. چگونگی همراه سازی نهاد های دولتی
۲. تامین بودجه و غیره

در این گفت و گو نمایندگان حاضر در جلسه از تجربیات شهرهای دیگر در رفع موانع و مشکلات سخن گفتند و در انتها هر کدام از اعضای فعلی متعهد شدند تا در جهت اطلاع رسانی به موسسات و مراکز و نهاد ها تلاش کنند تا بتوانند در جلسه ی بعدی با حضور بیشتری از علاقه مندان به نیاز سنجی کودکان منطقه بپردازند.