توسط منتشر شده در : اسفند ۲۳, ۱۴۰۰دسته بندی: تحصیلات تکمیلی جلسه دفاع

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

آقای محمدرضا کریمی/ مهندسي صنايع- مهندسي سيستم هاي سلامت

با عنوان: ” ارائه ي يک مدل ترکيبي مبني بر تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس جهت آناليز استراتژيک کيفيت خدمات درماني الکترونيک و غير الکترونيک در شرايط فازي (مطالعه ي موردي : انتخاب مراکز درماني)”
یکشنبه ۲۴ اسفند / ساعت ۱۳:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید