توسط منتشر شده در : دی ۱۸, ۱۴۰۰دسته بندی: اطلاعیه های برگزاری کلاس ها

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم محدثه کشاورزی/ مترجمی زبان انگلیسی

با عنوان: “Comparing Text Readability through Machine Translation and Human Translation of Literary Text by Software Automatic Readability Checker: The Case for “The Old man and The Sea” ”
یکشنبه ۱۹ دی / ساعت ۱۲:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید