توسط منتشر شده در : دی ۱۸, ۱۴۰۰دسته بندی: اطلاعیه های برگزاری کلاس ها

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

آقای امین امینی فر/ مهندسی صنایع- مدیریت پروژه

با عنوان: “بکارگيري روش تصميم گيري چند شاخصه براي تجزيه و تحليل مسائل موجود در پروژه هاي کليد در دست (مطالعه موردي: پروژه هاي شهرداري شيراز)”
دوشنبه ۲۰ دی / ساعت ۱۰:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید