اطلاعیه صدور کارت دانشجویی

توسط منتشر شده در : دی ۱۸, ۱۴۰۰دسته بندی: اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان رشته های علوم انسانی ورودی ۹۹ افرادی که در سامانه edu دارای عکس پرسنلی هستند، می توانند به طبقه دوم اتاق ۱۲۹ ساختمان دانشکده علوم انسانی جهت دریافت کارت دانشجویی از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰ مراجعه نمایند.
افرادی که سامانه آنها فاقدعکس پرسنلی است میتوانند عکس خود را در سامانه edu بارگزاری نمایند.
افرادی که عکس سامانه آنها اشتباه می باشد در سامانه پاسخ یک قطعه عکس خود را برای تغییرات به واحد انفورماتیک بارگزاری و ارسال نمایند.