توسط منتشر شده در : مهر ۲۷, ۱۴۰۰دسته بندی: اطلاعیه های برگزاری کلاس ها

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم فاطمه السادات یزدان پناه/ مهندسی برق- گرایش مخابرات سیستم
با عنوان: مقایسه عملکرد آنتن های مایکرواستریپ با حضور شکاف در سطح پچ در مقایسه با صفحه زمین
چهارشنبه ۲۸ مهر/ ساعت ۱۱:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید.