توسط منتشر شده در : مهر ۱۱, ۱۴۰۰دسته بندی: اطلاعیه های برگزاری کلاس ها

#دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

خانم فاطمه پور بهدادی / مهندسی کامپیوتر نرم افزار

با عنوان: پیش بینی سری های زمانی حجیم با استفاده ار تکنیک های یادگیری عمیق
دوشنبه ۱۲ مهر / ساعت ۱۱:۰۰ / جهت شرکت در جلسه به عنوان مهمان با تایپ نام خود به انگلیسی، وارد لینک https://vs.zand.ac.ir/defense  شوید.