توسط منتشر شده در : آبان ۲۴, ۱۳۹۹دسته بندی: اطلاعیه ها

درخواست مرخصی نیمسال اول ٩٩

۱_ مراجعه به سامانه آموزشی
EDU.ZAND.AC.IR
۲_ فرآیند ها
۳_ فرآیند های دانشجویی
۴_ مرخصی اول ٩٩