توسط منتشر شده در : آبان ۲۴, ۱۳۹۹دسته بندی: اطلاعیه ها

شیوه تطبیق و معادل سازی 

۱_مراجعه به سامانه مجازی
( Lms.zand.ac.ir)
۲_تکمیل فرم معادل سازی
۳_اسکن ریز نمرات دانشگاه قبلی
۴_ارسال فرم معادل سازی و اسکن ریز نمرات در سامانه آموزشی
(EDU.ZAND.AC.IR)
از قسمت پیام ها/پیام به کارشناس بخش