توسط منتشر شده در : مهر ۶, ۱۳۹۹دسته بندی: اطلاعیه ها

دانشجویان گرامی
زمان حذف و اضافه ترم مهرماه ۹۹در تاریخ های ۱۳ و ۱۴ مهر میباشد
حذف و اضاف از طریق سامانه اموزشی به نشانی
edu.zand.ac.ir
انجام میشود