لیست دروس ارائه شده گروه زیست فناوری

توسط منتشر شده در : مرداد ۲۱, ۱۳۹۹دسته بندی: اخبار

قابل توجه دانشجویان گروه زیست فناوری

              بدین وسیله به اطلاع می رساند؛ دانشجویانی که دروس عملی را در نیمسال دوم ۹۸-۹۹ (ترم بهمن) اخذ نموده اما کلاس های آن ها با توجه به تعطیلی مراکز آموزشی، تشکیل نشده است، می توانند از تاریخ ۹۹/۵/۲۲  لغایت ۹۹/۶/۱۴  در سایت lms.fczand.com در کلاس های مجازی شرکت کنند.

 

ردیف شماره درس عنوان درس واحد گروه اساتید تعداد دانشجو
۱ ۱۳۰۱۳۰۰۹۵ آزمایشگاه فیزیک و بیوفیزیک ۲ ۱ ۱ جمال غلامی ۸
۲ ۱۳۰۱۳۰۰۹۵ آزمایشگاه فیزیک و بیوفیزیک ۲ ۱ ۲ جمال غلامی ۱۸
۳ ۱۳۰۱۳۰۰۹۵ آزمایشگاه فیزیک و بیوفیزیک ۲ ۱ ۳ جمال غلامی ۱۵
۴ ۱۳۰۱۳۰۰۹۵ آزمایشگاه فیزیک و بیوفیزیک ۲ ۱ ۴ جمال غلامی ۱۴
۵ ۱۳۰۱۳۰۰۹۵ آزمایشگاه فیزیک و بیوفیزیک ۲ ۱ ۵ جمال غلامی ۲