سمپوزیوم علمی پیشرفت های نوین در علوم و تکنولوژی ورزش

توسط منتشر شده در : اردیبهشت ۱, ۱۴۰۲دسته بندی: اخبار

این برنامه با حضور مهمانان و کارشناسان علوم ورزشی در دانشکده ادبیات و علوم پایه برگزار شد