دومین مرحله کاشت دانه های بومی در ارتفاعات شیراز

توسط منتشر شده در : اسفند ۱۶, ۱۳۹۹دسته بندی: اخبار

در دومین مرحله کاشت دانه های بومی همزمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی دانشجویان پسر دانشکده های زند و جمعی از پرسنل اقدام به کاشت دانه های بومی در ارتفاعات مشرف به دروازه قرآن شیراز کردند.
با تشکر از دوستانی که به محیط زیست خود اهمیت میدهند