تقویم پژوهشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

جهت مشاهده تقویم پژوهشی و اطلاع از برنامه های علمی-پژوهشی موسسه آموزش عالی زند شیراز فایل زیر را دانلود نمایید.

دانلود فایل