برگزاری دوچرخه سواری دانشجویان زند

برگزاری مراسم دوچرخه سواری دانشجویان زند به مناسبت هفته تربیت بدنی
این برنامه سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰  از محل ساختمان دانشکده فنی و مهندسی واقع در خیابان ستارخان برگزار شد