اولین نشست LEP

توسط منتشر شده در : مهر ۳۰, ۱۳۹۸دسته بندی: اخبار

 

برگزاری همایش و سخنرانی های علمی تلاشی در راستای اغناء روحیه جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات و اطلاع ازیافته های جدید در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاری چنین رویدادهایی به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی پژوهشگران و محققین و علم آموزان و ایجاد زمینه ای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی می نماید.
یکی از فعالیتهای مهم دانشگاه برگزاری نشست ها و سخنرانی ها بین المللی و داخلی می باشد که از طریق همکاری مشترک با مرکز آموزش های آزاد و توانمندسازی اجرا می گردد.
در همین راستا اولین نشستLEP (Learn Empowerment Proficiency) در خصوص کسب و کارهای موفق با ایده های نو درمرکز آموزش های آزاد موسسه آموزش عالی زند واقع در دانشکده مهندسی با هدف ایجاد انگیزه و آشنایی با کسب و کارهای موفق برگزار خواهد شد. نشست (سمپوزیوم) به منظور آموزش مسائل علمی تخصصی درباره موضوعی خاص به صورت سخنرانی، کار گروهی، بحث و ارائه برگزار می گردد. در سمپوزیم هر یک از سخنرانان درباره جنبه خاصی از موضوع به بحث می پردازند.

جهت ثبت نام به ادرس http://learn.fczand.com  مراجعه کنید